02996 567 666 593 Trần Hưng Đạo, Thành phố Sóc Trăng
02996 567 666